• Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης, ( 1 μήνα πριν την πρώτη μέρα έναρξης του συμβολαίου), η προκαταβολή που πληρώθηκε θα επιστραφεί στον αποστολέα, αφαιρώντας το κόστος επιστροφής.