• Οι παραδόσεις ή παραλαβές των μισθωμένων αυτοκινήτων γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο γραφείο της Mars  (λιγότερο των 10χλμ από το γραφείο μας) και εντός ορίων της πόλης είναι δωρεάν.
  • Οι παραδόσεις ή παραλαβές των μισθωμένων αυτοκινήτων γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο γραφείο της Mars (άνω των 10χλμ από το γραφείο μας) και πέραν των ορίων της πόλεως € 0,75/χλμ πλέον ΦΠΑ με ελάχιστη χρέωση €23 πλέον ΦΠΑ για κάθε διαδρομή.