Η κράτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη πριν την κατάθεση προκαταβολής της τάξεως του 20% επί του συνολικού ποσού. Διεθνείς πληρωμές προκαταβολής μπορούν να γίνουν μέσω πιστωτικής κάρτας και τραπεζικής μεταφοράς.

Οποιαδήποτε κράτηση που δεν ακολουθείτε από προκαταβολή κράτησης δεν θεωρείτε οριστική ή έγκυρη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την κράτηση χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

Με την παραλαβή της προκαταβολής, σας επιβεβαιώνουμε την κράτηση μέσω e-mail ή τηλεφωνική κλήση αν είναι απαραίτητο, με κάθε συμφωνημένη λεπτομέρεια.

Δίπλωμα οδήγησης
Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να
έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η Διεθνής Άδειας Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου. Kατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα ζητηθεί επίσης η αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο σας.

Ηλικία οδηγού

  • 21 ετών για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A, Α+, Β & Ν. Οδηγοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση ίση με το 30% επί του συνολικού ποσού μίσθωσης.
  • 23 ετών για τις κατηγορίες αυτοκινήτων D, G &  J. Οδηγοί που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση ίση με το 30% επί του συνολικού ποσού μίσθωσης. (Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οι δημοτικοί φόροι).

Τροχαίες παραβάσεις
Τα πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Αν δεν το κάνει, τότε επιβαρύνεται με το πάγιο ποσό αναφερόμενο ως “Διαχειριστικά Έξοδα Φακέλου”.

Διαχειριστικά έξοδα φακέλου
Σε περίπτωση ατυχήματος ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει επιπλέον χρέωση €30 πλέον ΦΠΑ για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Παραδόσεις – παραλαβές αυτοκινήτων

  • Οι παραδόσεις ή παραλαβές των μισθωμένων αυτοκινήτων γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο γραφείο της Mars  (λιγότερο των 10χλμ από το γραφείο μας) και εντός ορίων της πόλης είναι δωρεάν.
  • Οι παραδόσεις ή παραλαβές των μισθωμένων αυτοκινήτων γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο γραφείο της Mars (άνω των 10χλμ από το γραφείο μας) και πέραν των ορίων της πόλεως € 0,75/χλμ πλέον ΦΠΑ με ελάχιστη χρέωση €23 πλέον ΦΠΑ για κάθε διαδρομή.