Ανάμεσα στις αμέτρητες κρυμμένες παραλίες, σε κάποιες είναι αδύνατον να μην κολυμπήσετε!